אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora
הרשמה תשע"ה הדפסה דוא

הרשמה

 

ניתן להתרשם מהשעורים לפני ההרשמה.

המעוניינות ללמוד תוכנית מלאה בתנאי פנימייה יתאמו ראיון קבלה עם הרבנית זהבה גרוסמן

בטלפון – 02-6528344.

לבנות הרוצות ללמוד בתוכנית אקסטרנית ההרשמה במשרד. התשלום בהתאם למס' שעות הלימוד.


קיימת אפשרות לקבלת מלגות, תשלומים ותמיכות סבסוד שניתנים ע"פ הצורך.


נשמח להיפגש וללמוד יחד.

באהבה ובאמונה, בית "מכון אורה"