אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


שיעורים מ הרב אופיר פריד

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל טז כסלו התשעח

ט"ז כסלו תשע"ח
04-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 53

הרב אופיר פריד ל כסלו התשעח

ל' כסלו תשע"ח
18-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 59

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כד חשון התשעח

כ"ד חשון תשע"ח
13-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 148

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 148

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 126

הרב אופיר פריד תפארת ישראל ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 134
 |  הצג כמות #