אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


לך לך אל הארץ אשר אראך שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אורי שרקי לך לך ט טבת

ט' טבת תשע"ח
27-12-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 56

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך טז טבת

ט"ז טבת תשע"ח
03-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 58

הרב אורי שרקי לך לך יב חשון התשעח

י"ב חשון תשע"ח
01-11-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 149

הרב אורי שרקי לך לך ה חשון התשעח

ה' חשון תשע"ח
25-10-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 141
 |  הצג כמות #