אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


לך לך אל הארץ אשר אראך שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אורי שרקי לך לך שיעור אחרון ז תמוז

ז' תמוז תשע"ח
20-06-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 144

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ל סיון

ל' סיון תשע"ח
13-06-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 22

הרב אורי שרקי מאמר השופרות טז סיון

ט"ז סיון תשע"ח
30-05-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 41

הרב אורי שרקי מאמר המספד בירושלים המשך ט סיון

ט' סיון תשע"ח
23-05-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 32

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ב סיון

ב' סיון תשע"ח
16-05-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 28

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך כד אייר

כ"ד אייר תשע"ח
09-05-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 30

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך י אייר

י' אייר תשע"ח
25-04-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 634

הרב אורי שרקי ךף לך אל הארץ אשר אראך כ אדר

כ' אדר תשע"ח
07-03-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 237

הרב אוקי שרקי שאלות ותשובות ו אדר

ו' אדר תשע"ח
21-02-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 233

הרב אורי שרקי לך לך אך הארץ אשר אראך א שבט

א' שבט תשע"ח
17-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 345

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך כב שבט

כ' טבת תשע"ח
07-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 320

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ח שבט

ח' שבט תשע"ח
24-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 276

הרב אורי שרקי לך לך ט טבת

ט' טבת תשע"ח
27-12-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 392

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך טז טבת

ט"ז טבת תשע"ח
03-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 382

הרב אורי שרקי לך לך יב חשון התשעח

י"ב חשון תשע"ח
01-11-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 458

הרב אורי שרקי לך לך ה חשון התשעח

ה' חשון תשע"ח
25-10-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 449
 |  הצג כמות #