אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


לך לך אל הארץ אשר אראך שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אורי שרקי ךף לך אל הארץ אשר אראך כ אדר

כ' אדר תשע"ח
07-03-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 33

הרב אוקי שרקי שאלות ותשובות ו אדר

ו' אדר תשע"ח
21-02-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 39

הרב אורי שרקי לך לך אך הארץ אשר אראך א שבט

א' שבט תשע"ח
17-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 150

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך כב שבט

כ' טבת תשע"ח
07-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 155

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך ח שבט

ח' שבט תשע"ח
24-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 125

הרב אורי שרקי לך לך ט טבת

ט' טבת תשע"ח
27-12-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 205

הרב אורי שרקי לך לך אל הארץ אשר אראך טז טבת

ט"ז טבת תשע"ח
03-01-2018
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 201

הרב אורי שרקי לך לך יב חשון התשעח

י"ב חשון תשע"ח
01-11-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 284

הרב אורי שרקי לך לך ה חשון התשעח

ה' חשון תשע"ח
25-10-2017
לך לך אל הארץ אשר אראך הרב אורי שרקי 278
 |  הצג כמות #