אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה על פי משנת הרמחל יח אדר

י"ח אדר תשע"ח
05-03-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 35

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל יא אדר

י"א אדר תשע"ח
26-02-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 814

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה על פי משנת הרמחל כז שבט

כ"ז שבט תשע"ח
12-02-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 181

https://www.youtube.com/watch?v=BlRF6JcrCXg

כ"א טבת תשע"ח
08-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 185

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה על פי משנת הרמחל ו שבט

ו' שבט תשע"ח
22-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 152

הרב יעקב שמעון סדר טו בשבט יג שבט

י"ג שבט תשע"ח
29-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 189

הרב יעקב שמעון םרקי אמונה על פי משנת הרמחל כח טבת

כ"ח טבת תשע"ח
15-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 465

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל כד חשון התשעח

כ"ד חשון תשע"ח
13-11-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 226

הרב יעקב שמעון יד טבת פרקי אמונה עפי משנת הרמחל

י"ד טבת תשע"ח
01-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 255

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי הרמחל יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 341

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 329

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 280
 |  הצג כמות #