אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב יעקב שמעון םרקי אמונה על פי משנת הרמחל כח טבת

כ"ח טבת תשע"ח
15-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 256

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל כד חשון התשעח

כ"ד חשון תשע"ח
13-11-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 48

הרב יעקב שמעון יד טבת פרקי אמונה עפי משנת הרמחל

י"ד טבת תשע"ח
01-01-2018
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 47

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי הרמחל יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 167

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 170

הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
פרקי אמונה עפ"י משנת הרמח"ל הרב יעקב שמעון 152
 |  הצג כמות #