אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


מדות ישראליות שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות יח אדר

י"ח אדר תשע"ח
05-03-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 843

הרבנית דינה ראפ יום עיון לפורים יא אדר

י"א אדר תשע"ח
26-02-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 783

הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כז שבט

כ"ז שבט תשע"ח
12-02-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 473

הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כ שבט

כ' שבט תשע"ח
05-02-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 246

הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות ו שבט

ו' שבט תשע"ח
22-01-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 233

הרבנית דינה ראפ יום לימוד נשים לטו בשבט יג שבט

י"ג שבט תשע"ח
29-01-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 141

הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות יד טבת

י"ד טבת תשע"ח
01-01-2018
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 267

הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 288

הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 307

הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
מדות ישראליות הרבנית דינה ראפ 329
 |  הצג כמות #