אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


תפארת ישראל למהר"ל שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל טז כסלו התשעח

ט"ז כסלו תשע"ח
04-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 52

הרב אופיר פריד ל כסלו התשעח

ל' כסלו תשע"ח
18-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 58

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כד חשון התשעח

כ"ד חשון תשע"ח
13-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 148

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 148

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 126

הרב אופיר פריד תפארת ישראל ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 134
 |  הצג כמות #