אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


תפארת ישראל למהר"ל שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב אופיר פריד יום עיון לפסח תשעח

כ"ה אדר תשע"ח
12-03-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 33

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל יח אדר

י"ח אדר תשע"ח
05-03-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 827

הרב אופיר פריד להכין את הכלים לקראת חג פורים יא אדר

י"א אדר תשע"ח
26-02-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 788

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כז שבט

כ"ז שבט תשע"ח
12-02-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 173

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כ שבט

כ' שבט תשע"ח
05-02-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 167

הרב אופיר פריד יום לימוד נשים לטו שבט יג שבט

י"ג שבט תשע"ח
29-01-2018
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 144

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל טז כסלו התשעח

ט"ז כסלו תשע"ח
04-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 207

הרב אופיר פריד ל כסלו התשעח

ל' כסלו תשע"ח
18-12-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 228

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כד חשון התשעח

כ"ד חשון תשע"ח
13-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 289

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל יז חשון התשעח

י"ז חשון תשע"ח
06-11-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 294

הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל י חשון התשעח

י' חשון תשע"ח
30-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 253

הרב אופיר פריד תפארת ישראל ג חשון התשעח

ג' חשון תשע"ח
23-10-2017
תפארת ישראל למהר"ל הרב אופיר פריד 291
 |  הצג כמות #