אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


נבנים עם מסכת אבות שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות ד תמוז

ד' תמוז תשע"ח
17-06-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 37

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות כ סיון

כ' סיון תשע"ח
03-06-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 40

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יג סיון

י"ג סיון תשע"ח
27-05-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 32

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות כא אייר

כ"א אייר תשע"ח
06-05-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 29

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יד אייר

י"ד אייר תשע"ח
29-04-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 709

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות ז אייר

ז' אייר תשע"ח
22-04-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 358

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות ל ניסן

ל' ניסן תשע"ח
15-04-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 473

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות י אדר

י' אדר תשע"ח
25-02-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 1013

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יז אדר

י"ז אדר תשע"ח
04-03-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 1002

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות כו שבט

כ"ו שבט תשע"ח
11-02-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 381

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יט שבט

י"ט שבט תשע"ח
04-02-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 421

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות ה שבט

ה' שבט תשע"ח
21-01-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 337

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יב שבט

י"ב שבט תשע"ח
28-01-2018
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 328

הרב דורון כץ נבנים עם מסכת אבות יג טבת

י"ג טבת תשע"ח
31-12-2017
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 371

הרב דורון כץ מסכת אבות כג חשון התשעח

כ"ג חשון תשע"ח
12-11-2017
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 480

הרב דורון כץ מסכת אבות טז חשון התשעח

ט"ז חשון תשע"ח
05-11-2017
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 485

הרב דורון כץ מסכת אבות ט חשון התשעח

ט' חשון תשע"ח
29-10-2017
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 490

הרב דורון כץ מסכת אבות ב חשון התשעח

ב' חשון תשע"ח
22-10-2017
נבנים עם מסכת אבות הרב דורון כץ 477
 |  הצג כמות #