אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


תנ"ך » ספר דברים שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

הרב יהודה בן ישי ספר דברים שיעור סיום ו' תמוז התשעו

כ"ב אלול תשע"ו
25-09-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1398

הרב יהודה בן ישי ספר דברים כב סיוון התשעו

י"ט אלול תשע"ו
22-09-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1334

הרב יהודה בן ישי ספר דברים טו' סיוון התשעו

י"ט אלול תשע"ו
22-09-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1366

הרב יהודה בן ישי ספר דברים טז אייר התשעו

כ"ח סיון תשע"ו
04-07-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1432

הרב יהודה בן ישי ספר דברים ט' אייר התשעו

כ"ח סיון תשע"ו
04-07-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1380

הרב יהודה בן ישי ספר דברים ב' אייר התשעו

כ"ח סיון תשע"ו
04-07-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1337

הרב יהודה בן ישי ספר דברים כח אדר א' התשעו

כ"ו 'אדר ב תשע"ו
05-04-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1247

הרב יהודה בן ישי ספר דברים כא אדר א' התשעו

כ"ו 'אדר ב תשע"ו
05-04-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1243

הרב יהודה בן ישי ספר דברים ז אדר א התשעו

כ"ו 'אדר ב תשע"ו
05-04-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1192

הרב יהודה בן ישי ספר דברים יז טבת התשעו

כ"ט אדר תשע"ו
09-03-2016
ספר דברים הרב יהודה בן ישי - רב מכון אורה 1390
 |  הצג כמות #