אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora


אורות » אורות הקודש שיעורים

      
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

אורות הקודש - שיעור מס 9 - שיעור אחרון

ט"ו תמוז תשע"ד
13-07-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2141

אורות הקודש - שיעור מס 8 - שורש הרצון

ח' תמוז תשע"ד
06-07-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2270

אורות הקודש - שיעור מס 7

א' תמוז תשע"ד
29-06-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2127

אורות הקודש - שיעור מס 6 - שכל והפנמה

כ"ד סיון תשע"ד
22-06-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2059

אורות הקודש - שיעור מס 1 - קדושה מחרבת וקדושה בונה

כ"ח 'אדר ב תשע"ד
30-03-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2358

אורות הקודש - שיעור מס 4 - מתיקות סם התורה

ג' סיון תשע"ד
01-06-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2237

אורות הקודש- שיעור מס 5 - קדושה מחרבת וקדושה בונה

י' סיון תשע"ד
08-06-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2215

ה' צדיק יבחן" - נסיון הצדיקים/ שיעור על רקע אחינו הנעדרים"

י"ז סיון תשע"ד
15-06-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2147

אורות הקודש - שיעור מס 3 - קדושה מחרבת וקדושה בונה

כ"ה אייר תשע"ד
25-05-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2151

אורות הקודש- שיעור מס 2 - קדושה מחרבת וקדושה בונה

י"א אייר תשע"ד
11-05-2014
אורות הקודש הרב ערן טמיר 2125
 |  הצג כמות #