אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora
שכר לימוד תשעח הדפסה דוא

שכר לימוד תשע"ח

בנות יקרות!

הננו מבקשים מכן שתשתתפנה בעלות אחזקתן והלימודים במכון אורה.

אנו עושים כל מאמץ לקיים את מכון אורה והשתתפותכן חיונית ביותר (בנות

המתקשות לשלם, אנו נתחשב במצבן ויכולות לקבל טופס בקשת הנחה).

 

להלן שכר הלימוד לשנת תשע"ז: 


היקף תוכנית אלול חודשי שנתי

תשע"ו

עשרה תשלומים

שווים מראש

תוכנית מלאה - כולל פנימיה ₪ 1,600 ₪ 1,350 ₪ 12,200
תוכנית מלאה כולל פנימיה ללא כלכלה ₪ 1,500 ₪ 1,250 ₪ 11,200
תוכנית מלאה לימודים וכלכלה ₪ 1,300 ₪ 1,140 ₪ 9,800
תוכנית מלאה לימודים ₪ 1,030 ₪ 850 ₪ 7,700
25ש"ש ₪ 750 ₪ 600
23-24ש"ש ₪ 710 ₪ 570
21-22ש"ש ₪ 670 ₪ 540
19-20ש"ש ₪ 630 ₪ 510
18ש"ש ₪ 610 ₪ 480
16-17ש"ש ₪ 580 ₪ 460 ₪ 4,000
14-15ש"ש ₪ 550 ₪ 440 ₪ 3,800
חצי תוכנית  13 ש"ש ₪ 520 ₪ 420 ₪ 3,600
12ש"ש ₪ 490 ₪ 390 ₪ 3,360
9-10ש"ש ₪ 450 ₪ 360 ₪ 3,100
יום בשבוע- 7-8ש"ש ₪ 420 ₪ 340 ₪ 2,920
6ש"ש ₪ 390 ₪ 320 ₪ 2,500
5ש"ש ₪ 370 ₪ 300 ₪ 1,930
4ש"ש ₪ 290 ₪ 240 ₪ 1,600
3ש"ש ₪ 230 ₪ 180 ₪ 1,260
2ש"ש ₪ 150 ₪ 120 ₪ 870
1ש"ש ₪ 80 ₪ 60 ₪ 450
יום אחד חד פעמי
₪ 90
חצי יום חד פעמי
₪ 50
שיעור בודד
₪ 20