אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora

תמונות

הרשמה חינם


01

:הצטרפו אלינו גם ב


מערכת שעות

ארכיון השיעורים

ארכיון השיעורים של המכון

הרשמי לקבלת עדכוניםהכי חדשים

הכי חדשים

  מידות

רב: הרבנית דינה ראפ
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  מידות

רב: הרבנית דינה ראפ
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  עין אי"ה

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  עין אי"ה

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  עולת ראי"ה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  עין אי"ה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  ספר בראשית

רב: הרב מיכאל טוביאנו
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  ספר בראשית

רב: הרב מיכאל טוביאנו
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  נצח ישראל

רב: הרב מיכאל טוביאנו
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  נצח ישראל

רב: הרב מיכאל טוביאנו
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  נצח ישראל

רב: הרב מיכאל טוביאנו
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  עבודת הסבלנות

רב: הרב דורון כץ
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  תורה שבעל פה

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  תורה שבעל פה

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ג' 05 אפר' 2016
תאריך: כ"ו 'אדר ב תשע"ו