אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora

תמונות

הרשמה חינם


012

:הצטרפו אלינו גם ב


מערכת שעות

ארכיון השיעורים

ארכיון השיעורים של המכון

הרשמי לקבלת עדכוניםהכי חדשים

הכי חדשים

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  ימי עיון

רב: הרב יעקב שמעון
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  ימי עיון

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ה' 15 יוני 2017
תאריך: כ"א סיון תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: ד' 14 יוני 2017
תאריך: כ' סיון תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ד' 14 יוני 2017
תאריך: כ' סיון תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ד' 14 יוני 2017
תאריך: כ' סיון תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ד' 14 יוני 2017
תאריך: כ' סיון תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 25 מאי 2017
תאריך: כ"ט אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 25 מאי 2017
תאריך: כ"ט אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 25 מאי 2017
תאריך: כ"ט אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ה' 25 מאי 2017
תאריך: כ"ט אייר תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: ה' 25 מאי 2017
תאריך: כ"ט אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ב' 22 מאי 2017
תאריך: כ"ו אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ב' 22 מאי 2017
תאריך: כ"ו אייר תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ב' 22 מאי 2017
תאריך: כ"ו אייר תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: א' 21 מאי 2017
תאריך: כ"ה אייר תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 29 מרץ 2017
תאריך: ב' ניסן תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 29 מרץ 2017
תאריך: ב' ניסן תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: ד' 29 מרץ 2017
תאריך: ב' ניסן תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ד' 29 מרץ 2017
תאריך: ב' ניסן תשע"ז