אתרי
מכון מאיר
מכון מאיר:
מכון מאיר Majón Meir Махон Меир Machon Meir Machon Meir
מכון אורה:
מכון אורה Majón Ora МАХОН ОРА Machon Ora

תמונות

הרשמה חינם


012

:הצטרפו אלינו גם ב


מערכת שעות

ארכיון השיעורים

ארכיון השיעורים של המכון

הרשמי לקבלת עדכוניםהכי חדשים

הכי חדשים

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  קדושת הדיבור

רב: הרב רונן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 15 פבר' 2017
תאריך: י"ט שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: א' 12 פבר' 2017
תאריך: ט"ז שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: א' 12 פבר' 2017
תאריך: ט"ז שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: א' 12 פבר' 2017
תאריך: ט"ז שבט תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: א' 12 פבר' 2017
תאריך: ט"ז שבט תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: א' 12 פבר' 2017
תאריך: ט"ז שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: א' 29 ינו' 2017
תאריך: ב' שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: א' 29 ינו' 2017
תאריך: ב' שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: א' 29 ינו' 2017
תאריך: ב' שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב חיים לויק
אורך:
תאריך: א' 29 ינו' 2017
תאריך: ב' שבט תשע"ז

  פרשיות השבוע

רב: הרב אייל ורד
אורך:
תאריך: ד' 25 ינו' 2017
תאריך: כ"ז טבת תשע"ז

  הכוזרי

רב: הרב אורי שרקי
אורך:
תאריך: ד' 25 ינו' 2017
תאריך: כ"ז טבת תשע"ז

  בניין אמונה

רב: הרב ערן טמיר
אורך:
תאריך: ד' 25 ינו' 2017
תאריך: כ"ז טבת תשע"ז